Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
một cách
[một cách]
|
in a... manner/way
In a slow way; slowly
Từ điển Việt - Việt
một cách
|
danh từ
cách diễn đạt nào đó của hành động, sự việc,...
gặp nhau một cách tình cờ
biểu hiện nào đó của tính chất
ngôi nhà đẹp một cách cổ kính