Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
mít tinh
[mít tinh]
|
meeting
A welcome meeting for a guest of honour
Từ điển Việt - Việt
mít tinh
|
Xem mittinh