Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
londonish
['lʌndəni∫]
|
tính từ
thuộc Luân Đôn; đặc biệt Luân Đôn