Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
le
[le]
|
động từ
to loll (its tongue)
Từ điển Việt - Việt
le
|
danh từ
xem le le
cây thân nhỏ và cứng, hình dạng giống cây trúc
măng le
động từ
xem
le lưỡi