Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
lay reader
['lei,ri:də]
|
danh từ
người thường được phép tiến hành một phần của khoá lễ