Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
[lá]
|
leaf
To tremble like a leaf
sheet
Sheet gold
Chuyên ngành Việt - Anh
[lá]
|
Kỹ thuật
leaf
Sinh học
leaf
Tin học
leaf
Vật lý
folium
Xây dựng, Kiến trúc
folium
Từ điển Việt - Việt
|
danh từ
bộ phận của cây, mọc ở cành hay thân, có vai trò tạo ra chất hữu cơ nuôi cây
vạch lá tìm sâu (tục ngữ)
từng đơn vị có hình tấm hoặc giống hình cái lá
lá cờ; lá thư
tính từ
làm bằng lá
nón lá