Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
làm gì
[làm gì]
|
what to do
I don't know what to do next
What does he want me to do?
what for
What is the purpose of this hammer?; What is this hammer for?
What's that for?
I don't know what she said that for
.... làm gì
Từ điển Việt - Việt
làm gì
|
động từ
chẳng có tác dụng
việc đã thế thì biết làm gì bây giờ
điều không thể có
làm gì có chuyện đó