Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
[là]
|
fine silk
to constitute; to be
Who are you?
What is grammar?
as
They refer to themselves as martyrs
As a woman, I think that ...
that ...
I think that you should invite the smallest possible number of guests; I think that you should invite as few guests as possible
to iron
To iron a shirt
Từ điển Việt - Việt
|
danh từ
hàng dệt bằng tơ lụa nõn, thường được nhuộm đen
quần là áo lượt
động từ
làm cho quần áo thẳng nếp bằng một vật truyền nhiệt có mặt phẳng
là chiếc áo dài đi dự hội nghị
chuyển từ trên cao xuống gần sát một mặt phẳng
cành liễu là xuống mặt ao
vị ngữ chỉ nguyên nhân và kết quả hoặc nội dung nhận thức
làm như thế là đúng; hôm nay là ngày lễ kỷ niệm quốc khánh
kết từ
từ biểu thị điều sắp nêu là nội dung của điều vừa nói đến
hễ nói là làm
trạng từ
từ biểu thị ý tự nhiên hoặc nhận định chủ quan của người nói
bức tranh rất là đẹp
từ khẳng định một mức độ, một trạng thái tác động đến người nói
đến đâu cũng thấy người là người