Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
khoai
[khoai]
|
danh từ
potato; sweet potato
Từ điển Việt - Việt
khoai
|
danh từ
tên chung các loài cây có củ chứa tinh bột, ăn được
hết gạo thì ăn khoai
tên loài cá biển nhỏ