Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
jobbing shop
|
Kỹ thuật
xưởng sửa chữa; xưởng làm theo đơn đặt hàng đặc biệt; phân xưởng phục vụ nội bộ (nhà máy); nhà máy chế tạo sản phẩm nhỏ
Xây dựng, Kiến trúc
xưởng sửa chữa; xưởng làm theo đơn đặt hàng đặc biệt; phân xưởng phục vụ nội bộ (nhà máy); nhà máy chế tạo sản phẩm nhỏ