Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
jobbing plant
|
Kỹ thuật
phân xưởng sửa chữa, phân xưởng không chuyên
Xây dựng, Kiến trúc
phân xưởng sửa chữa, phân xưởng không chuyên