Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
jobbing mill
|
Kỹ thuật
máy cánh hình nhỏ, máy cán hàng thương phẩm
Xây dựng, Kiến trúc
máy cán hình, máy cán thép hình