Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
iceberg
['aisbə:g]
|
danh từ
núi băng trôi
người lạnh lùng thờ ơ
Chuyên ngành Anh - Việt
iceberg
['aisbə:g]
|
Hoá học
núi băng trôi
Kỹ thuật
núi băng trôi
Xây dựng, Kiến trúc
núi băng trôi