Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
hung khí
[hung khí]
|
murder weapon
Từ điển Việt - Việt
hung khí
|
danh từ
vũ khí dùng giết người
công an bắt giữ tên cướp có hung khí