Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
hoả tốc
[hoả tốc]
|
express
An express letter
To send a package by express post; To send a package by special delivery; To express a package
Từ điển Việt - Việt
hoả tốc
|
tính từ
rất gấp
công văn hoả tốc