Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
hoá trị
[hoá trị]
|
(hoá học) valence; valency
Chuyên ngành Việt - Anh
hoá trị
[hoá trị]
|
Hoá học
valency
Kỹ thuật
valency
Sinh học
valence
Vật lý
valency
Từ điển Việt - Việt
hoá trị
|
danh từ
khả năng hoá hợp của một nguyên tử với một số nguyên tử khác theo tỉ lệ xác định
hoá trị cao nhất với ô-xy tăng lần lượt từ 1 đến 7