Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
hiểm nguy
[hiểm nguy]
|
Từ điển Việt - Việt
hiểm nguy
|
Đời hắn đã quen với hiểm nguy. (Ma Văn Kháng)