Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Chuyên ngành Việt - Anh
hecta
|
Kỹ thuật
hectare
Vật lý
hectare
Từ điển Việt - Việt
hecta
|
danh từ
đơn vị đo diện tích, bằng với 10.000 mét vuông