Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
half-way
|
Kỹ thuật
quay nửa vòng (1800), quay nửa hành trình
Xây dựng, Kiến trúc
quay nửa vòng (1800), quay nửa hành trình