Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
h
['eit∫iz]
|
danh từ, số nhiều Hs , H's
mẫu tự thứ tám trong bảng mẫu tự tiếng Anh
viết tắt của hard
vật hình chữ H
Từ điển Việt - Việt
h
|
danh từ
con chữ thứ mười một của bảng chữ cái tiếng Việt
ký hiệu của giờ
9h20'
ký hiệu của hi-đrô (viết tắt H)