Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
hổ phụ sinh hổ tử
[hổ phụ sinh hổ tử]
|
like father, like son
Từ điển Việt - Việt
hổ phụ sinh hổ tử
|
cha thế nào thì con cũng thế ấy
con ông ấy đã thành nhà kinh doanh giỏi, đúng là hổ phụ sinh hổ tử