Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
hòn đá
[hòn đá]
|
stone
To rub/scrape two stones together
The frog jumped from stone to stone