Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
goatskin
['goutskin]
|
danh từ
da dê
túi đựng nước bằng da dê
quần áo bằng da dê