Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
goat-sucker
['gout,sʌkə]
|
danh từ
(động vật học) cú muỗi