Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
giây phút
[giây phút]
|
moment
Từ điển Việt - Việt
giây phút
|
danh từ
khoảng thời gian hết sức ngắn, thường gắn liền với một sự kiện nào đó (nói khái quát)
Chẳng ai ở vào hoàn cảnh như tôi lại đi hỏi một phụ nữ, ngay giây phút đầu tiên đã gây cho người ta cảm tình, điều ngớ ngẩn ấy. (Đỗ Kim Cuông)