Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
gallon
['gælən]
|
danh từ
Ga-lông (đơn vị (đo lường) chất lỏng bằng 4, 54 lít ở Anh, 3, 78 lít ở Mỹ)
Chuyên ngành Anh - Việt
gallon
['gælən]
|
Hoá học
galon (đơn vị đo chất lỏng ở Anh bằng 4,545l, ở Mỹ bằng 3,785l)
Kỹ thuật
galon (đơn vị đo chất lỏng ở Anh bằng 4,545l, ở Mỹ bằng 3,785l)