Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
gắm
|
danh từ
cây hạt trần mọc ở rừng, thân leo, quả giống quả dừa có vỏ màu nâu đen, lá to mọc đối, hạt ăn được, thân dùng làm dây buộc thuyền bè