Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
gích-lơ
[gích-lơ]
|
(kỹ thuật) (từ gốc tiếng Pháp là Gicleur) jet