Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
gác-xon
[gác-xon]
|
( tóc gác-xon ) (từ gốc tiếng Pháp là Coiffure à la garconne) Eton crop; urchin cut
To have an Eton crop/ an urchin cut