Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
event handler
|
Tin học
bộ quản lý sự kiện Trong môi trường điều khiển theo sự kiện, đây là một khối mã chương trình, được thiết kế để quản lý các thông báo được tạo thành khi có một loại sự kiện xác định nào đó xảy ra, như thao tác click chuột chẳng hạn.