Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
encyclopedia
[en,saiklou'pi:djə]
|
Cách viết khác : encyclopaedia [en,saiklou'pi:djə]
danh từ
bộ sách bách khoa
sách giáo khoa về kiến thức chung
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
encyclopedia
|
encyclopedia
encyclopedia (n)
reference work, compendium, compilation, fact file, information database, data bank, almanac