Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
em bé
[em bé]
|
baby
To sleep like a baby
The baby has six feeds a day
child
Từ điển Việt - Việt
em bé
|
danh từ
trẻ nhỏ
Em bé trông đáng yêu quá!