Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
divided
[di'vaid]
|
tính từ
phân liệt; bị tách ra
mâu thuẫn với nhau; có quyền lợi đối lập nhau
Chuyên ngành Anh - Việt
divided
[di'vaid]
|
Kỹ thuật
phân, chia; có khắc độ
Sinh học
được chưa ra
Toán học
(bị) chia nhỏ
Vật lý
(bị) chia nhỏ
Xây dựng, Kiến trúc
phân, chia; có khắc độ