Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
daughter
['dɔ:tə]
|
danh từ
con gái
Chuyên ngành Anh - Việt
daughter
['dɔ:tə]
|
Kỹ thuật
sản vật con, chất con, hạt nhân con
Toán học
sản vật con, chất con, hạt nhân con
Vật lý
sản vật con, chất con, hạt nhân con