Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
cuối cùng
[cuối cùng]
|
At last they've gone!
Here we are at last!
Chuyên ngành Việt - Anh
cuối cùng
[cuối cùng]
|
Tin học
final
Từ điển Việt - Việt
cuối cùng
|
tính từ
điểm chấm dứt
vấn đề cuối cùng cũng được thống nhất