Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
connexion
|
danh từ
như connection
Chuyên ngành Anh - Việt
connexion
|
Hoá học
nối
Kỹ thuật
sự nối, sự liên hệ; sơ đồ; tính liên thông
Toán học
sự nối, sự liên hệ; sơ đồ; tính liên thông
Vật lý
x. connection