Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
chiều cao
[chiều cao]
|
height
This is a child of average height
Chuyên ngành Việt - Anh
chiều cao
[chiều cao]
|
Kỹ thuật
height
Sinh học
height
Tin học
height
Toán học
height
Từ điển Việt - Việt
chiều cao
|
danh từ
đường thẳng từ đỉnh một hình tam giác xuống cạnh đối
khoảng càchtư dưới lên
người có chiều ấn tượng