Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
carpenter-scene
['kɑ:pintəsi:n]
|
danh từ
(sân khấu) tiết mục đệm (trình diễn để cho bên trong có thì giờ trang trí)