Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
came
[keim]
|
thời quá khứ của come
danh từ
khung chì dùng để lắp kính cửa