Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
cam lộ
[cam lộ]
|
(Ấn Độ giáo) elixir of life
Từ điển Việt - Việt
cam lộ
|
danh từ
nước phép của nhà Phật
nước cam lộ tượng trưng cho tâm từ bi nhẫn nhục