Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
cứ như
[cứ như]
|
She talks to me as if I was a child
Từ điển Việt - Việt
cứ như
|
giới từ
nếu theo
cứ như anh nói thì vừa có thể vừa không thể làm được
trạng từ
mà như
chuyện thật mà nghe cứ như đùa