Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
cổ xưa
[cổ xưa]
|
tính từ
old
traditional way of thinking
Từ điển Việt - Việt
cổ xưa
|
tính từ
cũ kỹ, thuộc về thời cổ
lối suy nghĩ cổ xưa