Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
công chúng
[công chúng]
|
Từ điển Việt - Việt
công chúng
|
danh từ
đông đảo những người chứng kiện một sự việc
tác phẩm được giới thiệu đến đông đảo công chúng