Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
cát-két
[cát két]
|
(từ gốc tiếng Pháp là Casquette) cap
Từ điển Việt - Việt
cát-két
|
danh từ
mũ mềm bằng vải hay dạ, có lưỡi trai (từ gốc tiếng Pháp casquette )