Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
cá vàng
[cá vàng]
|
danh từ
Gold-fish
Chuyên ngành Việt - Anh
cá vàng
[cá vàng]
|
Kỹ thuật
gold fish
Sinh học
gold fish
Từ điển Việt - Việt
cá vàng
|
danh từ
cá cảnh, vây to, đuôi xoè rộng, thân thường hoá màu vàng đỏ