Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
càng ngày càng
[càng ngày càng]
|
Từ điển Việt - Việt
càng ngày càng
|
đi càng ngày càng xa