Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
biologist
[bai'ɔlədʒist]
|
danh từ
nhà nghiên cứu về sinh vật học