Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
beheld
|
Xem behold
Từ điển Anh - Anh
beheld
|

beheld

beheld (bĭ-hĕldʹ) verb

Past tense and past participle of behold.