Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
bed silt
|
Kỹ thuật
phù sa đáy, bùn cát đấy
Xây dựng, Kiến trúc
phù sa đáy, bùn cát đấy