Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
bắc bán cầu
[bắc bán cầu]
|
Northern Hemisphere
Từ điển Việt - Việt
bắc bán cầu
|
danh từ
nửa trái đất, kể từ xích đạo đến Bắc Cực
khí hậu miền Bắc Cực